Kontakt

CENTRUM OBSŁUGI CONTACT CENTER Sp. z o.o.

 

Siedziba Warszawa: ul. Adama Pługa 1/2, 02-047 Warszawa,         Telefon: +48 225065880

 

Siedziba Zarządu:    ul. Jana III Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów   Telefon: +48 175065005

 

www.cocc.pl       biuro@cocc.pl


COCC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520845, kapitał zakładowy 10 000 PLN wpłacony w całości, NIP 5170366688, REGON 181140858