Informacja o zakończeniu postępowania

CENTRUM OBSŁUGI CONTACT CENTER  sp. z o.o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji usługi naukowo-badawczej,  dotyczącej opracowania Studium Wykonalności do wdrożenia  przedsiębiorstwie systemu informatycznego do obsługi telemarketingu i tworzenia lejków sprzedaży.


Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Centrum Badawczo- Rozwojowe Netrix SA z siedzibą w Lublinie.